سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: کل مراجعان تا ساعت 11 امروز 721 نفر بودند که 190 نفر بستری شده اند.

Leave a comment

طراحی سایت