مسابقات وزنه برداری جوانان و نوجوانان آسیا با کسب 8 مدال دیگر برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد.

Leave a comment

طراحی سایت