برای کمک به خرید کالا‌های ایرانی، ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای مستمری بگیران در نظر گرفته شده است.

Leave a comment

طراحی سایت