منابع خبری از دو انفجار قوی در کابل پایتخت افغانستان خبر می دهند.

Leave a comment

طراحی سایت