شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 60 نفر رسید.

Leave a comment

3 × 2 =

طراحی سایت