شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 59 نفر رسید.

Leave a comment

7 + سه =

طراحی سایت