شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 59 نفر رسید.

Leave a comment

نه + 18 =

طراحی سایت