شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 59 نفر رسید.

Leave a comment

14 + 17 =

طراحی سایت