شمار شهدای فلسطینی راهپیمایی بزرگ بازگشت در نوار غزه به 59 نفر رسید.

Leave a comment

4 + 14 =

طراحی سایت