سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:در حال حاضر فقط ۲۰ میلیون نفر از واجد شرایط برای دریافت کارت ملی هوشمند خود اقدام نکرده‌اند.

Leave a comment

طراحی سایت