کشاورزان منطقه مرزی قصر شیرین در استان کرمانشاه موفق شدند با ایجاد گلخانه های استاندارد محصولات کشاورزی متنوع و با کیفیتی تولید کنند.

Leave a comment

طراحی سایت