رئیس سازمان تاکسیرانی به همراه خبرنگار شبکه خبر ساعاتی را با تاکسی داران تهران گذراند.

Leave a comment

طراحی سایت