همزمان با فصل گلابگیری در نقاط مختلف کشور، برخی از فعالان این صنعت، در تهران گلابگیری را در معرض نگاه اهالی پایتخت قرار داده اند.

Leave a comment

طراحی سایت