سهم ایران از تعرفه های ترجیهی از استاندارد بین المللی بسیار پایین تر است که عوامل زیادی موجب این امر شده اند.

Leave a comment

طراحی سایت