مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی با بیان اینکه رشد زایمان سزارین در 4 سال گذشته به 50.4 درصد کاهش یافته است گفت: سزارین علاوه بر خونریزی و مضرات بیهوشی آن بیا مادران، زایمان های بعدی را هم با مشکلاتی مواجه می کند.

Leave a comment

طراحی سایت