مصر نماینده مجلس تاکید کرد: اگر اعطای تسهیلات اشتغال زایی روستایی به درستی مدیریت شود قطعا علاوه در ایجاد اشتغال پایدار؛ شاهد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها خواهیم بود.

Leave a comment

طراحی سایت