رئیس جمهور گفت: برجام و هر موضوع دیگری به بهانه آن ، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.

Leave a comment

طراحی سایت