موزه صنایع دستی در تالار هشتی سازمان میراث فرهنگی گشایش یافت.

Leave a comment

2 × 5 =