گزینه جنجالی ترامپ رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) شد.

Leave a comment

5 × 3 =

طراحی سایت