همایش اقتصادی و بازرگانی ایران و اقلیم کردستان عراق با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت ایران و نخست وزیر این اقلیم برگزار شد.

Leave a comment

طراحی سایت