پیامد رسوایی فروش اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی در فیس بوک، سرانجام شرکت انگلیسی کمبریج آنالیتیکا را به ورشکستگی و تعطیلی کشاند.

Leave a comment

طراحی سایت