بر اثر تیراندازی در دبیرستانی در ایالت تگزاس آمریکا 8 تن کشته شدند.

Leave a comment

طراحی سایت