قدیم تا کرکره مغازه ها بالا نمی رفت از کسب و کار و خرید و فروش خبری نبود.

Leave a comment

طراحی سایت