قدیم تا کرکره مغازه ها بالا نمی رفت از کسب و کار و خرید و فروش خبری نبود.

Leave a comment

5 − دو =

طراحی سایت