نماینده سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت:تاکنون صدها هزار دستگاه گوشی هوشمند که صاحبان آنها در طرح ریجستری شرکت نکرده اند، قطع شده است.

Leave a comment

1 × 2 =

طراحی سایت