مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار تسهیلات بانکی برای خریداران صندوق یکم در بافت های ناکارآمد شهری به 6 درصد کاهش یافته است.

Leave a comment

طراحی سایت