گروهی از کارآفرینان جوان قلعه گنجی با در نظر گرفتن نیاز منطقه شان یک کارخانه فرآوری کنجد راه اندازی کرده اند.

Leave a comment

طراحی سایت