گروهی از کارآفرینان جوان قلعه گنجی با در نظر گرفتن نیاز منطقه شان یک کارخانه فرآوری کنجد راه اندازی کرده اند.

Leave a comment

16 − 9 =

طراحی سایت