نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: سازندگان بمب هسته ای حق ندارند مانع استفاده کامل کشورها از فناوری هسته ای شوند.

Leave a comment

طراحی سایت