سازمان فضایی اروپا تلسکوپ جدیدی را با نام چیوپس برای پرتاب به فضا آماده کرده است.

Leave a comment

بیست − 14 =

طراحی سایت