بیست و سومین رویداد بانی اینبار با حضور رضا اربابیان مدیرعامل شیپور، یکی از سایت‌های موفق در زمینه خرید و فروش آنلاین در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

Leave a comment

4 × 2 =

طراحی سایت