۷ پیکر قابل شناسایی از جانباختگان هواپیمای تهران ـ یاسوج پیدا شد.

Leave a comment

طراحی سایت