۷ پیکر قابل شناسایی از جانباختگان هواپیمای تهران ـ یاسوج پیدا شد.

Leave a comment

شش + 20 =

طراحی سایت