۷ پیکر قابل شناسایی از جانباختگان هواپیمای تهران ـ یاسوج پیدا شد.

Leave a comment

18 − 12 =

طراحی سایت