پکیج کاهش رنک الکسا

https://mothsite.ir/wp-content/uploads/2017/05/Alexa-500x500.png
تبلیغات بیشتری بفروشید تبلیغ کنندگان اینترنتی و مشتریان شما زمان تصمیم گیری به رتبه الکسا سایت شما توجه می‌کنند و آن را فاکتور مهمی برای تعیین محل تبلیغات خود در نظر می‌گیرند. برای مثال در گرفتن تبلیغات اینترنتی برای یک سایت، دارا بودن رتبه ای زیر ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ الکسا بسیار اهمیت داشته و موجب افزایش هزینه‌ی تبلیغات می‌شود. جهت کاهش رنک الکسای خود میتوانید از پکیج های سامانه طراحان شاپرک استفاده کنید.
The traffic rank is based on three months of aggregated historical traffic data; the three-month change is determined by comparing the site’s current rank with its ran k from three months ago. Our service is intended to improve the Global Alexa traffic rank of a website. It usually takes seven days to see the primary change and one month to achieve your desired three-month average Alexa Rank. The three-month average Alexa traffic rank is the one that Alexa.com shows on the Alexa’s toolbar.

[محبوب ترین]

[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 900,000 Level” price=”200,000 تومان” time=”دو ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 900K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 2 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"}]” label=”اکنون سفارش دهید” link=”https://me.pay.ir/mothsite/2000000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"yes","yes":{"popular":"\u062a\u062e\u0641\u06cc\u0641","highlight":true}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 500,000 Level” price=”300,000 تومان” time=”دو ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 500K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 2 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"}]” label=”سفارش دهید (250,000هزارتومان)” link=”https://me.pay.ir/mothsite/2500000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 150,000 Level” price=”400,000 تومان” time=”دو ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 150K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 2 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"}]” label=”اکنون سفارش دهید” link=”https://me.pay.ir/mothsite/4000000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
هنگامی که شما یک سایت برای کسب و کار خورد ایجاد میکنید مهم است که از رنک و جایگاه خوبی در اینترنت برخوردار باشید. و چرا شما به ما نیاز دارید؟در واقع جواب کاملا ساده است!هنگامی که شما سامانه طراحان شاپرک را برای بهبود رنک الکسا و گوگل خود انتخاب میکنید تیم ما با در نظر گرفتن به نیاز آن وبسایت از کار بران خود شروع به انجام فعالیت هایی نزیر سئو سایت و ارسال بازدیدکنندگان مرتبط به سایت و نیاز شما میکند و این امر باعث میشود تا سایت شما به نتیجه مطلوب برسد. اگر شما واقعا کسب و کار خود را جدی میگیرید حتما از پکیج های حرفه ای زیر استفاده کنید.
When it comes to choosing a company that can help increase your Website Alexa ranking, why do you need us by your side? It’s actually quite simple really! When you hire us to improve your Alexa Traffic ranking, you’re going to get all the experience and professionalism we have to offer with our proven track record as the “Preferred Alexa Rank Booster Service”. If you`re serious about your business then you may consider the following plans.

[پکیج حرفه ای رنک الکسا]

[pricing_table checkbox=”{"gadget":"yes","yes":{"popular":"\u067e\u06cc\u0634\u0646\u0647\u0627\u062f \u0645\u0627","highlight":true}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 8,000 Level” price=”1,000,000 تومان” time=”سه ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 8K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 3 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"},{"textbox":"\u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u06af\u0648\u06af\u0644"}]” label=”اکنون سفارش دهید” link=”https://me.pay.ir/mothsite/10000000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 30,000 Level” price=”800,000 تومان” time=”سه ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 30K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 3 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"},{"textbox":"\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u06af\u0648\u06af\u0644"}]” label=”اکنون سفارش دهید” link=”https://me.pay.ir/mothsite/8000000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
[pricing_table checkbox=”{"gadget":"no","yes":{"popular":"","highlight":false}}” image=”{"attachment_id":"1861","url":"\/\/mothsite.ir\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/AAEAAQAAAAAAAAkGAAAAJDE5ZDNlMmVhLWYwYTgtNDUwNS1hMmE4LTU5ZjVhNzljNmU2ZQ.jpg"}” name=”Alexa Rank 50,000 Level” price=”700,000 تومان” time=”سه ماه” content=”[{"textbox":"\u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0627\u0644\u06a9\u0633\u0627 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0632\u06cc\u0631 50K"},{"textbox":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 3 \u0645\u0627\u0647"},{"textbox":"\u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a"},{"textbox":"3 \u0645\u0627\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0631\u062a\u0628\u0647"},{"textbox":"\u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646\u06cc"},{"textbox":"\u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u06af\u0648\u06af\u0644"}]” label=”اکنون سفارش دهید” link=”https://me.pay.ir/mothsite/7000000″ _array_keys=”{"checkbox":"checkbox","image":"image","content":"content"}” _made_with_builder=”true”][/pricing_table]
طراحی سایت