فعالان عرصه پوشاک معتقدند تلاش برای فرهنگ سازی درباره استفاده از کالای ایرانی، اقبال مردم و تولیدکنندگان را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

Leave a comment

طراحی سایت