پنج کارگاه آموزشی با موضوع قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برای علاقه مندان برپاست.

Leave a comment

طراحی سایت