بیشتر کشورهای اسلامی پنجشنبه را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

Leave a comment

20 − شش =