ایران یکی از ۱۰ کشور نخست مصرف کننده پلاستیک در دنیا است.

Leave a comment

طراحی سایت