با بارش های بهاری سد کلان ملایر با ظرفیت ۴۵ میلیون مترمکعب آب سرریز شد.

Leave a comment

طراحی سایت