عضو هیئت مدیره بانک مسکن: از 700هزار فقره وام برنامه ریزی شده برای امسال،380هزار فقره در بخش خرید و بقیه در بخش ساخت پرداخت می شود.

Leave a comment

شش + 12 =

طراحی سایت