کره شمالی در واکنش به رزمایش نظامی آمریکا و کره جنوبی، نشست سطح بالای خود با مقامات سئول را لغو کرد.

Leave a comment

شانزده + چهارده =

طراحی سایت