دبیر شورای عالی امنیت ملی، منافع ایران را در برقراری ثبات و امنیت در منطقه دانست و گفت: ما با ارائه راه حل سیاسی برای تمام بحران های منطقه اراده خود را برای کاهش خشونت و نظامی گری به اثبات رسانده ایم.

Leave a comment

پنج × 2 =

طراحی سایت