وزیر امور خارجه گفت: سخنان آقای پمپئو نشان دهنده ورشکستگی سیاست خارجی ایالات متحده است که به یک سیاست خارجی استیجاری تحت نفوذ گروههای فشار تبدیل شده است.

Leave a comment

هفده − 6 =

طراحی سایت