سخنگوی وزارت خارجه نمایش مضحک تبلیغاتی اخیر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را دست و پا زدن های بی حاصل ورشکسته ای دروغ پرداز و رسوا خواند.

Leave a comment

طراحی سایت