بخشی از پارک ملی کرخه در محدوده شهرستان شوش روز دوشنبه دچار آتش سوزی شد.

Leave a comment

طراحی سایت