غیبت محمد بن سلمان در مراسم فارغ التحصیلی دانشکده افسری،ابهامات زنده بودن یا مرگ او را پر رنگ تر کرد.

Leave a comment

طراحی سایت