کاروان ورزشی کارگران ایران با حضور صد ورزشکار برای شرکت در دومین دوره رقابت های جهانی شرکت ها وارد پاریس شد.

Leave a comment

طراحی سایت