شهرهای روسیه کم کم برای میزبانی جام جهانی 2018 آماده میشوند و ورزشگاههای این کشور برای حضور پر شور تماشاگران مهمترین رویداد ورزشی سال.

Leave a comment

طراحی سایت