پیکر" سید مصطفی موسوی" مجری و تهیه کننده رسانه ملی از مقابل مسجد بلال صدا و سیما به سمت بهشت زهرا تشییع شد.

Leave a comment

طراحی سایت