سخنگوی وزارت امورخارجه ایران حمله تروریستی به مسجد شیعیان در دوربان آفریقای جنوبی را محکوم کرد.

Leave a comment

طراحی سایت