دادستان کل کشور از همگرایی ایران و پاکستان برای مبارزه با تروریسم خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت