وزیر دفاع گفت: ایران آماده همکاری با کشورهای دوست و مستقل و انتقال تجارب خود در زمینه های دفاعی و نظامی و فنی است.

Leave a comment

طراحی سایت