معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران از آغاز دهه تكريم و غبارروبي مساجد امسال با عنوان «مسجد ، پايگاه حمايت از كالاي ايرانی» خبر داد.

Leave a comment

طراحی سایت