کره شمالی به آمریکا هشدار داد اگر بر درخواست کنارگذاشتن یکجانبه تسلیحات هسته ای پافشاری کند، نشست مشترک سران دو کشور لغو می شود.

Leave a comment

طراحی سایت