هواشناسی درباره احتمال آب گرفتگی و سیل در نیمه غربی کشور هشدار داد.

Leave a comment

یک × 5 =

طراحی سایت