موزه دار خویی بیش از 750 قلم شیء باستانی و تاریخی را جمع آوری و به نمایش گذاشته است.

Leave a comment

طراحی سایت